Logo for the website Logo for the website

2022-01-14 Vårdcentral i Örebro

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-01-14 14:18

Mamman till 5½-årig flicka ringer till BVC-sköterska på vårdcentralen och beskriver symtom som kan tyda på att barnet har en nydebuterad diabetes. BVC-sköterskan hänvisar mamman till att ringa vårdcentralen för bedömning.

Med tanke på att vårdcentralen inte har lediga telefontider den dagen blir mamman uppringd först nästa dag och hänvisas till att åka till barnakuten där man konstaterar diabetes typ I och initierar behandling.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjt omhändertagande av barn med nydebuterad diabetes.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att snabbt och adekvat reagera vid misstanke om nydebuterad diabetes hos barn har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria

Kontakter

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 14, 2022