Logo for the website Logo for the website

2022-06-14 Verksamhetsområde kirurgi

Kvinna som söker akutmottagningen efter att ha cyklat omkull. Slagit i höger kroppshalva, ansikte, axel, thorax, buk, höft och lår. Patienten är illamående men inga kräkningar. Har inte varit avsvimmad. Bedöms av kirurgjour, som bedömer att smärtan beror på revbensfraktur. Patienten återkommer till akutmottagningen i rullstol tillsammans med sonen, efter att ha varit på apoteket. Är blek och tagen. Det beställs en trauma-CT som visar leverskada.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer procedurer för utredning av trauma med buksymptom.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 21, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022