Logo for the website Logo for the website

2022-05-20 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Patienten genomgår kejsarsnitt. Har flera riskfaktorer för blodproppar. Tyvärr missas detta och patient får för kort behandlingsperiod. I efterförloppet får patienten proppbildningar i stora kärl i buken.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att säkerställa att man bedömer patienten korrekt så alla riskfaktorer tas med.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 20, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022