Logo for the website Logo for the website

2022-01-14 Vårdcentral i södra länsdelen

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-01-14 14:28

En nyfödd flicka följs på BVC under sommaren 2020. Vid kontroller konstateras otillräckligt viktuppgång och vårdnadshavaren får råd kring matsituation och förstoppning men utredning kring eventuella orsaker dröjer tröts ett besök på barnakuten. Först när familjen återigen söker barnakuten initierar man utredning.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjt utredning kring avstannad viktutveckling hos ett spädbarn.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten att förbättra struktur för omhändertagande av spädbarn med dålig tillväxt har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 14, 2022