Logo for the website Logo for the website

2022-05-25 Vårdcentral i Örebro

En patient på äldreboende insjuknar med en blodpropp i lungan under juli 2020. Patienten blir inlagd på USÖ där man initierar en livslång behandling med starkt blodförtunnande medicin för att förebygga återfall av blodproppar. Vid utskrivningen får patienten ordination för 6 månaders behandling och remiss för övertagande av vidare behandling skickas till vårdcentralen. När ordinationen tar slut januari 2021 uppmärksammas inte detta och patienten slutar få medicinen. Patienten drabbas av en ny blodpropp i lungan under februari 2021.

Konsekvenser

Den uteblivna receptförnyelsen orsakade återfall av blodpropp i lungan.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att ha en adekvat hantering av inkommande remisser har konstaterats. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet för Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 25, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022