Logo for the website Logo for the website

2022-01-24 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-01-24 09:05

Förmodat suicid.

Internutredning

Internutredningen visar på brister gällande följsamhet till rutiner för suicidnära patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 9, 2022