Logo for the website Logo for the website

2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi

Patient med utredning av förändring i bröst. Börjar som en två cm stor förändring som bedöms som benign men utvecklar sig under ett förlopp på knappt 1 år till en förändring på 8 cm och som visar sig att vara en sällsynt malign tumör.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer utredningsprocedurer och att man gör utredning inom rimlig tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 9, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022