Logo for the website Logo for the website

2022-07-01 Verksamhetsområde kirurgi

Patient som blir opererad för en godartad förändring, Operationen blev större än förväntat. Kirurgen glömde en duk i operationssåret.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer procedurer och räknar dukar i samband med en operation.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, July 1, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022