Logo for the website Logo for the website

2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi

Patient med flera maligna sjukdomar. Är insatt på blodförtunnande behandling. Denna behandling sätts ut i samband med operation. Patienten får blodförtunnande som injektion. Injektionsbehandling sätts ut innan patienten är i terapeutisk nivå. Patienten får en propp i lungan.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer procedurer.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 9, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022