Logo for the website Logo for the website

2022-03-09 Verksamhetsområde onkologi

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-03-09 11:15

Patient som behandlas med Tamoxifen efter genomgången bröstcancer i profylaktiskt syfte, inkommer med propp i lungan och avlider. Tamoxifen kan ha spelat en roll i detta i och med att patienten hade en propp i benet 2013. Det finns inte med i FASS som en kontraindikation.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att tänka på patientens anamnes och se ifall mediciner är lämpliga för patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 9, 2022