Logo for the website Logo for the website

2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi

Patient med svår psykisk sjukdom inkommer med oklara symptom med feber och diarré. Patienten opereras. I samband med operationen sätts patientens mediciner ut. Vid förnyad insättning ska dosen trappas upp, Man missar detta och sätter in full dos direkt.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer instruktioner som anges.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 9, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022