Logo for the website Logo for the website

2022-03-07 Verksamhetsområde kirurgi

Multisjuk patient som inkommer till akutmottagningen med kraftiga buksmärtor. Man bedömer detta som en förstoppning. Man värderar inte alternativa diagnosmöjligheter i och med att patienten blir bättre efter laxering. Patienten avlider hemma samma natt med en brusten kroppspulsåder.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man vid alla beslut tar med andra möjliga diagnoser innan patienten skickas hem.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 25, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022