Logo for the website Logo for the website

2020-11-10 Kvinnokliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 14:20

Patient som opereras för en cysta på äggstocken. I samband med operationen får patienten en skada på urinledaren. Patienten opereras om med ett gott resultat.

Internutredning

En internutredning visar att det är viktigt att inhämta hjälp vid försvårande omständigheter samt att kartlägga anatomi optimalt vid en operation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021