Logo for the website Logo for the website

2020-12-17 Närsjukvårdsområde väster

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-15 11:51

Vid tillsyn av en patient som uppträtt förvirrat på vårdavdelning hittas patienten avliden. Ett fönster har öppnats och patienten har ramlat ned och trots försök till livräddande insatser gick det inte att rädda patientens liv.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Översyn av rutiner vid överflyttning av patienter med förvirring är genomförda. Samtliga fönster och dörrar har gåtts igenom så att de inte ska gå att öppna på vårdavdelningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021