Logo for the website Logo for the website

2020-03-05 Laboratoriemedicinska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 10:43

Patienten sökte på akutmottagningen, datortomografi buk utfördes akut. Den visar en retad blindtarm samt två mindre förändringar i levern. Man missar att beställa en uppföljning. Två månader senare görs en ny undersökning som visar att förändringarna kvarstår – lite större. Man gör en bedömning att det inte går att operera. Osäkert om fördröjningen har försämrat behandlingsmöjligheterna.

Internutredning

En internutredning är gjord. Den visar hur viktigt det är med kvalitetssäkring av mikroskopiundersökningar samt hur svårt det ibland kan vara att skilja ut förändringar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021