Logo for the website Logo for the website

2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-15 11:28

Akutkliniken

Ärendet gäller en patient med s k osteoporos (benskörhet), som fick injektionsbehandling med läkemedel som syftade till att motverka osteoporos. Patienten utvecklade som följd av behandlingen en uttalad störning i kroppens kalkbalans. Tillståndet krävde flera dagars vård på vårdavdelning.

Internutredning

Internutredningen visar att riktlinjer för behandling med aktuellt läkemedel inte varit tillräckligt tydliga. Riktlinjerna har nu uppdaterats. En så kallad biverkningsanmälan har också skickats till Läkemedelsverket.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021