Logo for the website Logo for the website

2020-06-29 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 08:06

Patient som söker akutmottagningen på grund av kraftigt ont i nedre delen av magen. Mår illa men har inte kräkts. Fyra dagar tidigare är patienten opererad för ett ärrbråck med inläggning av ett nät. Har efter denna operation inte haft avföring eller gasavgång. Patienten är tidigare opererats för tarmvred. Först efter ett dygn opereras patienten.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar brister i utredning enligt rutin och behandling av stillastående tarm.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021