Logo for the website Logo for the website

2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-15 11:31

Akutkliniken

Ärendet gäller en patient som söker Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro på grund av smärta i magen. Sannolikheten för blindtarmsinflammation bedöms liten, men kan inte helt uteslutas. Patienten återgår till hemmet, och uppmanas återkomma vid försämring. Patienten återkommer först tre dagar senare, och har då utvecklat en så kallad abscess – varhärd – i anslutning till blindtarmen, samt partiellt tarmvred. Patienten omhändertas då enligt gällande rutiner. Efterförloppet är okomplicerat och patienten utskrives efter tre dygns vårdtid på vårdavdelning.

Internutredning

Verksamhetens internutredning av händelsen visar att ett stort ansvar lades på patienten att söka igen. Utredningen visar också att gällande rutin för telefonkontakt med patienten dagen efter akutbesöket inte efterlevdes.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021