Logo for the website Logo for the website

2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-13 10:42

Ärendet gäller en patient som sökt hjälp på vårdcentralen på grund av smärta i höger ben. Undersökande läkare utesluter så kallad djup ventrombos, men värderar inte andra möjliga orsaker till smärtan. Patienten söker själv akutmottagning tre dagar senare, och man kan då konstatera att patienten drabbats av en propp i benets pulsåder. Patienten opereras påföljande dag.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av att oerfarna läkare tillfrågar mer erfarna kollegor, samt att sådan konsultation dokumenteras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 13, 2021