Logo for the website Logo for the website

2020-02-28 Närsjukvårdsområde väster

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 10:29

En tidigare hjärtsjuk patient söker akutmottagningen med symtom från bröst och utstrålning i arm. Då utredning utfaller normal med EKG samt prover så skickas patienten hem. Återkommer dock några timmar senare och har då utvecklat en hjärtinfarkt, går vidare för ballongsprängning.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Ett arbete med översyn om hanteringen av patienter med känd hjärtsjukdom som söker akutmottagningen har startat som innefattar inläggning och övervakning samt triageringsprocessen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021