Logo for the website Logo for the website

2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-13 10:36

Ärendet gäller en patient med svårläkt sår på foten. Orsaken uppfattades av vården initialt vara ett infekterat skavsår, därefter gikt. Senare utredning visade dock att orsaken var nedsatt cirkulation i benet. Den fördröjda diagnosen medförde att patienten fick en förlängd period med smärta i foten.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av tänka på nedsatt cirkulation som möjlig orsak till svårläkta sår, samt att följa befintliga riktlinjer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 13, 2021