Logo for the website Logo for the website

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-15 09:32

Vårdcentral i Örebro

Vårdnadshavare kontaktar sin vårdcentral vid tre tillfällen januari 2020 angående hög feber hos ett 3 månaders gammalt barn utan att bli hänvisad till barnakuten. Till slut åker vårdnadshavare med barnet till barnakuten där man konstaterar njurbäckeninflammation och barnet får adekvat behandling.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd diagnostik av allvarlig infektion hos ett 3 månaders gammalt barn med risk för livshotande blodförgiftning.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutin kring diagnostik och behandling hos barn under 6 månader har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021