Logo for the website Logo for the website

2020-08-18 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 11:11

En patient med leversjukdom, som tidigare genomgått ett flertal operationer i buken och haft ett flertal infektioner i buken, opereras för bukväggsbråck, får tarmkomplikationer och infektioner. Flera händelser under vårdtiden, bland annat fall.  Patienten avlider efter en lång sjukhusvistelse.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att klargöra behov av en operation och på vilket sätt det är möjligt att genomföra operationen på ett optimalt sätt. Även ibland värdera om en operation är rimligt – att den blir för riskfylld. Men även se till att omvårdnaden optimeras för patienten så man undviker händelser med bland annat fallrisk.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021