Logo for the website Logo for the website

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-15 09:43

Vårdcentral i södra länsdelen

En patient blir kallad för årskontroll till sin vårdcentral i december 2019 och nämner då problem med blod i urinen. Planerad hälsokontroll utförs men patientens iakttagelse leder inte till några åtgärder. En och halv månad senare söker patienten igen för andra besvär och berättar även då om blod i urinen. Patienten remitteras omedelbart till urologen för vidare utredning. På sjukhuset konstaterar man en tumör i urinblåsan och tumören opereras bort.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd diagnostik av tumör i urinblåsan vilket kunde resultera i spridning.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutin kring synligt blod i urinen har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021