Logo for the website Logo for the website

2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 09:17

Vårdcentral i södra länsdelen

En patient söker till vårdcentralen i september 2018 efter några månaders trötthet. Utredning visar blodbrist, men trots uppgifter om viktnedgång dröjer det några månader innan undersökning av matstrupen och magsäcken (gastroskopi) utförs. Undersökningen visar på en tumör i matstrupen och vidare utredning visar spridning av sjukdom i kroppen. 

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjd behandling av tumör i matstrupen, men har troligtvis inte påverkat utfallet.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att snabbt initiera utredning av mag-tarmkanalen vid blodbrist med viktnedgång kan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebro och söders patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021