Logo for the website Logo for the website

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-15 09:40

Vårdcentral i södra länsdelen

Vårdnadshavare söker i april 2020 Vårdcentralsjouren i söder angående sitt 4-åriga barn. Vid läkarbesöket diagnostiserar man njurbäckeninflammation men väljer antibiotika som inte har effekt vid denna typ av infektion. Nästa dag söker vårdnadshavare barnakuten och barnet får adekvat behandling.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd behandling av njurbäckeninflammation vilket hos barn kan medföra risk för njurskada.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutin kring behandling av njurbäckeninflammation hos barn har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021