Logo for the website Logo for the website

2020-01-21 Onkologiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-11 11:21

Svårt sjuk patient med vätska i lungsäcken, i behandling med blodförtunnande medicin. Den blodförtunnande medicineringen sätts ut inför tappning av vätska. Man glömmer att återinsätta medicinen. Två dagar efter får patienten andningssvårigheter och man konstaterar proppar i lungor.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att säkerställa en korrekt uppföljning efter ett operativt ingrep. Detta för att undvika komplikationer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 11, 2021