Logo for the website Logo for the website

2020-02-24 Närsjukvårdsområde norr

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 09:31

Ärendet gäller en patient som under hösten 2018 sökt en vårdcentral i norra länsdelen, med symptom som vid ansiktsförlamning. Till följd av flera omständigheter drar handläggningen via vårdcentralen ut på tiden. Patienten visar sig sedermera ha en cancersjukdom i spottkörteln.

Internutredning

Internutredning visar vikten av att säkerställa rutiner när nya läkare tjänstgör på vårdcentralen, samt hantering av journalanteckningar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021