Logo for the website Logo for the website

2020-04-28 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 16:23

Patient med cancersjukdom i palliativ situation där man trots detta beslutar om gallstensoperation på grund av uttalade gallbesvär. Kvinnan opereras med laparoskopisk teknik. Patienten går hem men söker åter efter två dagar med tarmvred på grund av inklämd tunntarm i navelporten som öppnat sig. Vid reoperationen görs en tunntarmsresektion på 5-6 cm. Patienten går hem efter en kortare vårdtid.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar komplikationer vid laparoskopi, att åtgärd kan behövas snabbt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021