Logo for the website Logo for the website

2020-03-05 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 10:38

Patient med blindtarmsinfektion som på kvällen skickas från USÖ till Karlskoga för operation då det är många akuta operationer på USÖ. Patienten anländer till Karlskoga vid 22-tiden, där fattar man beslut om att inte göra operationen på kvällen utan att förskjuta den till dagtid dagen efter. Vid operationen är blindtarmen brusten. Vilket komplicerar det fortsatta omhändertagande.

Internutredning

En internutredning är gjord. Den visar hur viktigt det är med kommunikation och samverkan för att patienter opereras i rätt tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021