Logo for the website Logo for the website

2020-01-17 Anestesi- och intensivvårdskliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-08 13:15

Patient som får kateter inlagd i ett blodkärl. Katetern hamnar i ett felaktigt läge. Den tas då bort, inga efterföljande komplikationer för patienten.

Internutredning

En internutredning visar på att hur viktigt det är att använda beprövade rutiner och att inte avvika från dessa. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 8, 2021