Logo for the website Logo for the website

2020-06-29 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 07:52

Patient med nydiagnostiserad tarmcancer. Har samtidigt en tumör i binjuren. Man önskar göra en samoperation för att åtgärda båda diagnoserna samtidigt. Tyvärr drar det ut på tiden och tarmcancern regredierar.

Internutredning

En internutredning är gjord. Operationen blev försenad med eventuell försämring av utfall för patienten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021