Logo for the website Logo for the website

2020-08-18 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 11:15

Patient med leversjukdom som tidigare genomgått ett flertal operationer i buken och ett flertal infektioner i buken, som opereras för bukväggsbråck får tarmkomplikationer och infektioner.  Patienten avlider efter en lång sjukhusvistelse

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att klargöra behov av en operation och på vilket sätt det är möjligt att genomföra operationen på ett optimalt sätt. Även ibland värdera om en operation är rimligt – att den blir för riskfylld.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021