Logo for the website Logo for the website

2020-01-17 Urologiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-11 10:52

Patient med cancer i blåsan opereras, all tumörvävnad tas bort. Tyvärr planeras ingen uppföljning. Patienten återkommer efter två år med förnyad cancer i blåsan – som även denna gång kan tas bort.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att säkerställa att det finns uppföljning på patienter som opereras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 11, 2021