Logo for the website Logo for the website

2020-01-17 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-10 13:34

Svårt hjärtsjuk och njurtransplanterad man som genomgick operation för njursten i juni 2018. Han skrevs ut med blodförtunnande medel. Patienten drabbas av blodig avföring. På grund av dålig kommunikation och samverkan dröjer det länge innan patienten får den optimala behandlingen. Efter två dagar går han i irreversibel hjärtsvikt och avlider. Då utan tecken till blödning, men troligen har belastningen som blödningsförloppet inneburit påverkat utvecklingen negativt.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är med kommunikation och samverkan inom olika specialiteter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar
Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 10, 2021