Logo for the website Logo for the website

2020-01-28 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 08:34

Patient som inkommer till akutmottagningen med ambulans efter falltrauma i stentrappa. Akut CT-hjärna visar utbredd blödning i hjärnan. Inga hållpunkter för färsk infarkt. I samråd bedöms att det inte finns indikation för operation – enbart observation. Ny bedömning görs dagen efter med utökade röntgenundersökningar var man ser flertal revbensskador, skada på halsrygg och punktion av lunga.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att följa rutiner för att säkerställa att patienten är korrekt utredd.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021