Logo for the website Logo for the website

2020-06-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-13 13:51

Vårdcentral i Örebro

En patient kommer till sin vårdcentral i april 2019 med svaghet i höger ben och höger arm sedan drygt en vecka. Vid läkarbesök planerar man radiologisk undersökning av hjärnan men inga andra åtgärder. Undersökningen utförs fyra veckor senare och påvisar rester av en stroke. Först efteråt initierar man utredning och behandling.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd diagnostik och behandling av stroke dock utan att det påverkade utfallet.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutiner angående omhändertagande av stroke konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 13, 2021