Logo for the website Logo for the website

2020-02-10 Område medicin och rehabilitering

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 08:46

En äldre patient med flera kroniska sjukdomar och behandling med blodplättshämmande läkemedel läggs in på vårdavdelning. I samband med inläggning görs bedömning avseende risk för fall och det beslutas om förebyggande åtgärder. Under vårdtiden faller patienten och får i samband med det en blödning i hjärnan. Patienten avlider.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls ärendet till IVO enligt lex Maria.

Kontakperson

Claes Mårten Ingberg

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021