Logo for the website Logo for the website

2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 09:09

Vårdcentral i södra länsdelen

En patient söker sin vårdcentral flera gånger under perioden mars till juni 2017 angående halsbesvär. Vid flera undersökningar konstaterar man sår på ena halsmandeln men bedömer att problemen är relaterade till virusinfektion eller andra orsaker som inte kräver vidare utredning. Först i augusti 2017 remitteras patienten till öron-näsa-hals-kliniken där elakartad förändring på ena halsmandeln konstateras.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd behandling av elakartad förändring i munhålan, vilket i sin tur resulterat i försämrad möjlighet att bota sjukdomen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutiner angående utredning av sår som inte läker i munhålan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebro och söders patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021