Logo for the website Logo for the website

2020-04-23 Närsjukvårdsområde väster

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 16:11

Efter ett bevittnat krampanfall söker en patient akutmottagningen för en bedömning. Undersökningen försvåras av att patienten inte vill medverka, man tar ett beslut om att observera patienten på akuten och hen får sedan gå hem. Patienten är dock påverkad och återkommer dagen därpå, upplevs förvirrad, man röntgar skallen och ser en hjärnblödning. Efter IVA-vård transporteras patienten till Uppsala för neurokirurgi.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Vid oklara kramper kommer man framöver öka kompetensen i bedömningen genom att alltid ta till en bakjoursbedömning, liksom en tydlig planering för observation/tidig uppföljning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021