Logo for the website Logo for the website

2020-02-03 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 08:41

Patienten sökte på akutmottagningen, datortomografi buk utfördes akut. Det ses en retad blindtarm samt två mindre förändringar i levern. Man missar att beställa en uppföljning. Två månader senare görs ny undersökning som visar att förändringar kvarstår – lite större. Man gör en bedömning att det inte går att operera. Tveksamt ifall fördröjningen har försämrat behandlingsmöjligheterna.

Internutredning

En internutredning är gjord. Den visar hur viktigt det är att säkerställa planerade uppföljningar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021