Logo for the website Logo for the website

2022-03-17 Vårdcentral i Örebro

En patient kontaktar sin vårdcentral mars 2021 angående sväljningssvårigheter. Patienten remitteras för gastroskopi och prover kontrolleras. Provtagningen visar bland annat försämrad njurfunktion och höga halter av kalium i blodet. Åtgärder vidtas endast kring den försämrade njurfunktionen. En månad senare söker patienten vårdcentralen igen för ökad trötthet och illamående. Patienten remitteras till USÖ där man konstaterar att de höga halterna av kalium har stigit ytterligare.

Konsekvenser

Den fördröjda handläggningen orsakade att höga halter av kalium utvecklades till ett livshotande tillstånd.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av adekvata åtgärder vid höga halter av kalium har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria

Contacts

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 17, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022