Logo for the website Logo for the website

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-15 09:04

Vårdcentral i Örebro

En patient remitteras till sin vårdcentral i mars 2018 för bedömning angående förebyggande behandling mot stroke. Patienten kommer på läkarbesök där man fastställer att behandlingen ska initieras men den ursprungliga planeringen följs inte. Först vid hälsokontroll nästa år upptäcks detta och patienten kan börja med den tidigare planerade behandlingen.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat att patienten under drygt ett års tid har haft ökad risk för stroke.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att verkställa planerade åtgärder kan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021