Region Örebo county Region Örebo county
Search

I boken ”Alice i Underlandet” kommer den lilla flickan Alice fram till en korsning i skogen och frågar en katt vilken väg som hon ska ta. Katten frågar i sin tur vart Alice vill komma. Alice svarar att det vet hon inte. Då säger katten ”Då spelar det ingen roll vilken väg du tar”.

Målbilden visar vägen framåt

Det är därför vi behöver en målbild. Innan vi gör upp alla planer för hur vi ska arbeta så behöver vi veta vart vi vill komma – ha en målbild – först då kan vi göra upp planer och ha strategier för hur vi tar oss dit.

Så kom vi fram till målbild 2030

Våren 2019 genomfördes nio öppna träffar runt om i länet. Dialoger ägde även rum i gymnasieklasser, liksom med patientföreningar och flera pensionärsföreningar, i syfte att samla in tankar om förhållningssätt och våra framtida utmaningar i hälso- och sjukvården.

Förslaget till regionens målbild 2030 har under träffarna först presenterats och sedan diskuterats. Alla deltagare fick också svara på enkätfrågor som legat till grund till uppdateringar, tillägg och förändringar i målbildsdokumentet.

Hälso- och sjukvårdens målbild beslutades av regionfullmäktige tisdag 18 juni 2019.  

Vad målbilden innebär i korthet

Målbilden innehåller tre olika perspektiv.

Invånar- och patientperspektiv:        

  • Jag har fokus på hälsan.
  • Jag är en aktiv del av vårdteamet.
  • Jag får vård som håller hög kvalitet.

Medarbetarperspektiv:

  • Jag har de förutsättningar jag behöver för att ta mitt ansvar i mötet med patienten och för att trivas på min arbetsplats.

Organisationsperspektiv:

  • Vi är en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas.

(PDF)

 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, September 28, 2021