Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

När kan jag ta kontakt

Psykisk ohälsa kan visa sig på många olika sätt. Oavsett hur du mår och av vilken anledning är du välkommen att ta en kontakt med oss.

Kontakta oss om du till exempel: 

 • känner dig orolig
 • har ångest
 • känner dig deprimerad eller nedstämd
 • känner dig stressad
 • blir omotiverat arg och har svårt att kontrollera dina känslor
 • har svårt att koncentrera dig
 • har svårt att sova
 • har varit med om en kris
 • har svårigheter med ätande och kroppsuppfattning
 • skadar dig själv
 • tror att du spelar för mycket (gäller spel om pengar)
 • tror att du dricker för mycket alkohol eller använder andra droger
 • känner att du inte vill leva längre

ADHD / autism

Om din frågeställning gäller neuropsykiatrisk problematik som till exempel adhd eller autism behöver vi få in en ifylld nulägesbeskrivning från elevhälsan på förskolan/skolan innan en bedömning kan påbörjas.

Vi kommer därför att be dig ha en dialog med skolans/förskolans elevhälsa. Elevhälsan fyller i nulägesbeskrivningen och skickar in den till oss. Utifrån nivån på  barnets/ungdomens svårigheter efter att anpassningar har gjorts på förskola/skola tar vi ställning till om fördjupad bedömning inom bup bör erbjudas. Ibland är det mer hjälpsamt för barnet/ungdomen att ytterligare anpassningar genomförs i förskolan/skolan och då kommer vi att rekommendera det. Vi kan även erbjuda stödinsatser på primärvårdsnivå där ett arbete tillsammans med skolan kan hjälpa barnet/ungdomen.

Vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss för ditt barns/ungdoms räkning.

Barn som fyllt 11 år ska ha en aktiv roll i den fortsatta dialogen som kan ske via telefon eller i ett digitalt möte.

Barn som fyllt 13 år ska logga in med egen e-legitimation (till exempel Freja eID Plus) för att göra vårdärenden via  e-tjänster på 1177.se eller för att besvara frågor via den app (”blå appen”) vi använder för inhämtning av underlag inför bedömning. På www.1177.se/loggainbarn finns mer information om när barn själva ska göra sina vårdärenden.   

Illustration

Telefonnummer

019-602 58 00

Besöksadress

Universitetssjukhuset entré E, Örebro

Visa på karta

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

När du ringer till oss får du välja en tid som du vill att vi ska ringa upp dig på. Viktigt att du lämnar det telefonnummer som vi kan nå dig på. Ett samtal kan ta mellan 20-30 minuter. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 mars 2023