Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

När kan jag ta kontakt

Psykisk ohälsa kan visa sig på många olika sätt. Oavsett hur du mår och av vilken anledning är du välkommen att ta en kontakt med oss.

Kontakta oss om du till exempel: 

 • känner dig orolig
 • har ångest
 • känner dig deprimerad eller nedstämd
 • känner dig stressad
 • blir omotiverat arg och har svårt att kontrollera dina känslor
 • har svårt att koncentrera dig
 • har svårt att sova
 • har varit med om en kris
 • har svårigheter med ätande och kroppsuppfattning
 • skadar dig själv
 • tror att du spelar för mycket (gäller spel om pengar)
 • tror att du dricker för mycket alkohol eller använder andra droger
 • känner att du inte vill leva längre

Vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss för ditt barns/ungdoms räkning.

Illustration

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 februari 2022