Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hos oss jobbar sjuksköterskor och socionomer och det är vi som svarar i telefonen eller tar emot ditt meddelande till oss. 

När du ringer till oss får du välja en tid som passar för att vi ska ringa upp dig. Viktigt att du anger det telefonnummer som vi kan nå dig på. Ett samtal kan ta mellan 20-30 minuter. 

När vi ringer upp dig på angiven tid kommer vi att be dig berätta om hur du mår och vilket problem du upplever. Beroende på vad som framkommer i samtalet går vi vidare på lite olika sätt:

  • Du kan få råd och tips om vad du själv kan göra för att må bättre.
  • Ibland behöver vi ställa lite extra frågor till dig för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa dig att må bättre. Du kommer då att få fylla i frågeformulär med frågor om ditt mående. Därefter gör vi en bedömning och fattar gemensamt beslut om hur vi går vidare och vilken behandling som är lämplig. Fortsatt behandling kan erbjudas på mottagningen för psykisk ohälsa eller inom barn- och ungdomspsykiatrin, bup. 

ADHD / autism

Om din frågeställning gäller neuropsykiatrisk problematik som till exempel adhd eller autism behöver vi få in en ifylld nulägesbeskrivning från elevhälsan på förskolan/skolan innan en bedömning kan påbörjas.

Vi kommer därför att be dig ha en dialog med skolans/förskolans elevhälsa. Elevhälsan fyller i nulägesbeskrivningen och skickar in den till oss. Utifrån nivån på  barnets/ungdomens svårigheter efter att anpassningar har gjorts på förskola/skola tar vi ställning till om fördjupad bedömning inom bup bör erbjudas. Ibland är det mer hjälpsamt för barnet/ungdomen att ytterligare anpassningar genomförs i förskolan/skolan och då kommer vi att rekommendera det. Vi kan även erbjuda stödinsatser på primärvårdsnivå där ett arbete tillsammans med skolan kan hjälpa barnet/ungdomen.

Vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss för ditt barns/ungdoms räkning.

Barn som fyllt 11 år ska ha en aktiv roll i den fortsatta dialogen som kan ske via telefon eller i ett digitalt möte.

Barn som fyllt 13 år ska logga in med egen e-legitimation (till exempel Freja eID Plus) för att göra vårdärenden via  e-tjänster på 1177.se eller för att besvara frågor via den app (”blå appen”) vi använder för inhämtning av underlag inför bedömning. På www.1177.se/loggainbarn finns mer information om när barn själva ska göra sina vårdärenden.   

Illustration

Telefonnummer

019-602 58 00

Besöksadress

Universitetssjukhuset entré E, Örebro

Visa på karta

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

När du ringer till oss får du välja en tid som du vill att vi ska ringa upp dig på. Viktigt att du lämnar det telefonnummer som vi kan nå dig på. Ett samtal kan ta mellan 20-30 minuter. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 mars 2023