Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Palliativa teamet Karlskoga lasarett

Palliativa teamet arbetar med att ge stöd, skapa trygghet samt förebygga och lindra lidande. Vårt mål är att förbättra livskvaliteten för patient och närstående, när patienten fått en livshotande sjukdom.

Palliativa teamets uppgift är att vara spindeln i nätet från det att vi får en remiss till livets slut. Teamet fungerar samordnande, rådgivande och stödjande. Vi bistår med palliativ vård oavsett var patienten befinner sig; på sjukhus, vårdboende, korttidsboende eller i hemmet.

Teamet samarbetar med primärvården och kommunerna i den västra länsdelen.

Telefonnummer

0586-667 54

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-15:00

Besöksadress

Lasarettsvägen 1, övre plan, väg A
Entré