Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Palliativa enheten Karlskoga lasarett

Palliativa enheten arbetar med att ge stöd, skapa trygghet samt förebygga och lindra lidande. Vårt mål är att förbättra livskvaliteten för patient och närstående, när patienten fått en livshotande sjukdom.

Den palliativa enhetens uppgift är att vara spindeln i nätet från det att vi får en remiss till livets slut. Enheten fungerar samordnande, rådgivande och stödjande. Vi bistår med palliativ vård oavsett var patienten befinner sig; på sjukhus, vårdboende, korttidsboende eller i hemmet.

Enheten samarbetar med primärvården och kommunerna i den västra länsdelen.

Telefonnummer

0586-667 54

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Besöksadress

Lasarettsvägen 1, övre plan, väg A
Entré

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka