Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tobakspreventiva mottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Tobakspreventiva enheten arbetar regionsövergripande med tobaksavvänjning, utbildning och information.

Tobakspreventiva enheten erbjuder hjälp för att bli rök- och snusfri och stöd till beteendeförändringar och läkemedelsbehandling.

Telefonnummer

019-602 01 50

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:30-16:00

Fredagar 08:30-15:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:45-16:00

Fredagar 07:45-15:00

Texttelefon

019-670 25 29

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 36, Örebro Entré L, hiss L1, vån 2.

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Här hittar du de utbildningar som Tobakspreventiva mottagningen erbjuder inom tobak och avvänjning.

För mer information kontakta Tobakspreventiva mottagningen Jesper Hellberg. 

Mer information

Jesper Hellberg

Tobaksavvänjare

Utbildningens syfte

Att kunna utföra kvalificerat rådgivande samtal vid tobaksbruk. Att ge en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. 

Utbildningsinnehåll

Diplomeringsutbildningen genomförs över ca fem månader och innehåller ett varierat program med föreläsningar, praktiska övningar, handledning och gruppdiskussioner. Utbildningen är uppdelad i två delar. Först en grundutbildning över två dagar där du lär dig metodiken i tobaksavvänjning. Därefter får du både individuell- och grupphandledning utifrån egna patientfall som du presenterar. Vi avslutar med hemtentamen och heldag med föreläsningar och diskussion.

Anmälan
Anmälan sker via: Diplomerad tobaksavvänjare - Kurskatalog (PING PONG)

En kort utbildning kring tobak som syftar till att ge en ökad kunskapsnivå kring tobak och avvänjning. 

Utbildningen är lämplig för kliniker eller mottagningar. Omfattning och längd på utbildningen kan anpassas efter önskemål.

Syfte
Ge en ökad kunskapsnivå kring tobak och avvänjning så att man känner sig trygg att ta upp frågan, stötta och vägleda patienten. Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska moment.

Målgrupp
Vårdpersonal inom Region Örebro län

Lokal
Kan göras på er arbetsplats

Utbildare
Personal från Tobakspreventiva mottagningen, Universitetssjukhuset (TPE)

Information
För mer information kontakta Tobakspreventiva mottagningen.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.