Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om oss

Regionhälsan är en företagshälsa* och stödresurs som ser till helheten oavsett om det handlar om att förbättra arbetsmiljön eller utbilda chefer och medarbetare. Vi finns lokalt på flera orter i Örebro län.

Regionhälsans arbete bidrar till att skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser genom att tillhandahålla multiprofessionella kunskaper och kompetenser i arbetsmiljöfrågor för arbetsgivare i våra kundorganisationer.

På Regionhälsan arbetar arbetsmiljökonsulter som representerar samtliga kompetenser inom arbetsmiljöområdet: arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, psykolog, ergonomer/sjukgymnast, företagssköterska, företagsläkare, medicinsk sekreterare och administrativ personal. Vi verkar utifrån ett oberoende*, konsultativt och professionellt förhållningssätt.

Vi arbetar framför allt teambaserat och arbetsplatsnära med frågor som rör arbetets och arbetsplatsens betydelse för arbetshälsa och välmående.

Arbetsfält
Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och med arbetslivsinriktad rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Tillsammans diskuterar vi vilka prioriteringar och insatser som ger bästa resultat och nytta i förhållande till det önskade läget. Beroende på vad du som kund vill uppnå föreslår vi i dialog lämpliga insatser samt  hur de ska utvärderas och följas upp.

Regionhälsans målsättning är att arbeta evidensbaserat. Genom egen kompetens och genom samarbete med andra satsar vi på forskning och utveckling.

Vision:
Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Ledstjärna:
Samarbetspartner som är steget före.

Regionhälsan är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015 + Företagshälsovårdens krav, Auktoriserad företagshälsa genom branschföreningen Sveriges företagshälsor samt Akademisk hälsa via Karolinska institutet.

* AML 3kap. 2b§: Med företagshälsa avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö, hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering. Företagshälsan ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt främja och utveckla hälsa och ge förslag på åtgärder. Hos företagshälsan finns kompetenser att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns den företagshälsa som arbetsförhållandena kräver.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 januari 2020

Innehållsansvarig: Johanna Tångring

Publicerad av Helena Öunapuu

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionhalsan

E-tjänster

E-tjänster

Via våra e-tjänster kan du:

Mer information

Regionhälsan: 
019-602 77 00, må-fr 08-15:00, gemensamt nummer för våra
mottagningar i Örebro län. E-post

Områdeschef: 
Tf: Per Olof Larsson

Tfn: 019-602 65 04 

Fler kontaktvägar

Rapportera en synpunkt eller avvikelse