Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

Mulle Meck är modell, Maria krossar myter och 5 miljoner till V&F

2018-09-18
Läs om IT-lösningar där Mulle Meck är modell, se webbsändning där Maria Svensson Hallberg och Mats Larsson krossar myter om arbetsmarknaden och läs varför Välfärd och folkhälsa får 5 miljoner. Nytt nyhetsbrev från Regional utveckling ute 18 september.

Goda exempel på regional utveckling

2018-09-03
Loka-dagarna är en årlig konferens med den regionala utvecklingsstrategin i fokus. Anders Ekholm, Framtidsinstitutet och Josefina Syssner, Linköpings universitet, bjöd på spännande framtidsspaningar om digitalisering och attraktionskraft. Dessutom fick 14 länsbor presentera sina verksamheter som goda exempel på den utvecklingskraft som finns i länet.

Läget i Örebro län på väg mot en attraktiv och pulserande region för alla

2018-07-04
Nu finns en nulägesbeskrivning - en nollmätning - av samtliga indikatorer i RUS. Den kommer att vara bas för kommande uppföljningar.
 

Fler nyheter om regional utveckling

Vår vision

Örebroregionen - Sveriges hjärta
En attraktiv och pulserande region för alla


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 19 september 2018

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Sofia Kjörk

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling