Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt

image alt text
Kollektivtrafik

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län förbereder tillsammans med Örebro kommun för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT ...

image alt text
Utbildning

Ny webb samlar vuxenutbildningar

Område utbildning och arbetsmarknad har tillsammans med alla kommuner och folkhögskolor i länet tagit fram vux-webben. Den 26 januari lans..

image alt text
Ny rapport

Liv & hälsa ung - ny rapport om ungdomars hälsa

Elever i årskurs 7 och 9 samt år 1 på gymnasiet har svarat på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.