Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

Den nya flyglinjen har stora möjligheter att locka holländska turister

2017-01-09
Den 7-8 januari gick norra Nederländernas största resemässa REIS! av stapeln i Groningen. Region Örebro län och Örebro Airport var på plats för att marknadsföra regionens stadsnära natur och flyglinjen som trafikerar Groningen med slutdestination Örebro sex dagar i veckan.

RUS: remisskonferens 10 mars

2017-01-04
Just nu pågår skrivarbetet för full och snart har vi ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi, RUS. Den 10 mars blir det remisskonferens.

God Jul önskar Regional utveckling

Regional utveckling önskar god jul och skriver i nyhetsbrevet om Pokémon Go vs Geotour, att det går bra för näringslivet i Örebro län och om arbetsterapeuternas utbildningsdag. Läs mer i nyhetsbrevet

Vilka tycker du ska ha Örebroregionens energipris 2016?

2016-12-13
Nu är det dags att uppmärksamma dem som under 2016 gjort goda insatser för att nå vårt mål om ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser.

 

Fler nyheter om regional utveckling.

Vår vision

The Heart of Sweden

  • Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.
  • I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor.
  • I regionen blomstrar kultur, idrott och turism — det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.
  • Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar.
  • Vi är den öppna regionen — den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter.

Tillsammans är vi den pulserande regionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 januari 2017

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Jessie Karlsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling