Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

Här är finalisterna till årets energipris

207-03-10
Nu står det klart vilka de fyra finalisterna till Örebroregionens energipris för 2016 är. Priset delas ut i två kategorier, årets föredöme och årets inspiratör. 

Satsning på jämställd regional tillväxt

2017-02-28 
Tillväxtverket har tilldelat Region Örebro län 1,8 mkr för att utveckla arbetet med jämställd regional tillväxt. Målet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

Drönare, elfordon och hyperloop - framtidens transporter

2017-02-03
Årets infrastruktur och transportdag har framtidens transporter som tema. Hur kan drönare och elfordon förändra våra beteenden och behov av transporter?

Var med och påverka energi- och klimatprogrammet för Örebro län

Region Örebro Län och Länsstyrelsen i Örebro har tagit fram ett förslag på nytt Energi- och klimatprogram som ska gälla 2017-2020. Allmänheten har fram tills april möjlighet att läsa och kommentera på remissversionen.

Fler nyheter om regional utveckling.

Vår vision

The Heart of Sweden

  • Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.
  • I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor.
  • I regionen blomstrar kultur, idrott och turism — det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.
  • Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar.
  • Vi är den öppna regionen — den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter.

Tillsammans är vi den pulserande regionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 mars 2017

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Peter Ranki

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling