Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

Loka-dagar, matchning och elever som mår bra

2016-09-20
Nyhetsbrevet i september bjuder på läsning om "möjlighetsrum" på Loka-dagarna, regional konferens om matchning och att elevhälsosamtalen visar att de flesta elever mår bra och trivs i skolan.  

Fler turister förväntas komma med ny flyglinje från Holland

2016-09-20
Igår den 19 september invigdes den nya flyglinjen Örebro-Köpenhamn-Groningen. Örebro flygplats har tecknat ett samarbetsavtal med Groningen Airport Eelde i Nederländerna och den nya linjen kommer att trafikeras sex dagar i veckan morgon och kväll.

Tredubblad solel till elnäten i Örebroregionen

2016-09-19
Solelanläggningarna i Örebroregionen levererar nu mer än tre gånger så mycket solel till elnäten jämfört med 2014. Det visar en sammanställning som Region Örebro län låtit göra. Den totala installerade effekten ligger idag på 2 728 KW vilket motsvarar elproduktion till 500 villors hushållsel per år.

Formellt startskott för snabbare resor Oslo-Stockholm

2016-09-19
Idag - måndag den 19 september - genomför Trafikverket det första arbetsmötet i planprocessen för bättre förbindelser mellan Oslo-Stockholm.  Mötet hålls på Conventum i Örebro och markerar startskottet på det första formella steget i den statliga infrastrukturplaneringen, det som kallas åtgärdsvalsstudie, som i slutändan ska resultera i bättre möjligheter att resa och bättre transportmöjligheter i hela stråket.

Nationell cykelkonferens lockade besökare från hela Sverige

2016-09-16
15 september arrangerade Region Örebro län en nationell konferens tillsammans med Örebrokompaniet. Deltagare kom från hela landet för att få tips om hur man kan utveckla cykelturismen.

Fler nyheter om regional utveckling.

Vår vision

The Heart of Sweden

  • Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.
  • I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor.
  • I regionen blomstrar kultur, idrott och turism — det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.
  • Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar.
  • Vi är den öppna regionen — den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter.

Tillsammans är vi den pulserande regionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 september 2016

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Sofia Kjörk

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling