Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

Fler än någonsin turistar i Örebro län

2016-10-26
Enligt färsk statistik från Tillväxtverket går turismen i hela Örebro län som tåget. Den 6 oktober släppte Tillväxtverket en sammanställning över boende- och inkvarterings statistik för sommaren 2016 som bekräftar de senaste årens positiva trend.

Deklaration påskriven för att behålla EU-medel även efter 2020

2016-09-29
Den 28 september genomfördes en stor manifestation in Bryssel för att behålla sammanhållningspolitiken och de EU-medel som är knutna till detta även efter 2020. Region Örebro län är en av 240 lokala och regionala organisationer som ställt sig bakom en deklaration som skrevs under och överlämnades till kommissionär Corina Cretu under manifestationen.

Loka-dagar, matchning och elever som mår bra

2016-09-20
Nyhetsbrevet i september bjuder på läsning om "möjlighetsrum" på Loka-dagarna, regional konferens om matchning och att elevhälsosamtalen visar att de flesta elever mår bra och trivs i skolan.  

Fler turister förväntas komma med ny flyglinje från Holland

2016-09-20
Igår den 19 september invigdes den nya flyglinjen Örebro-Köpenhamn-Groningen. Örebro flygplats har tecknat ett samarbetsavtal med Groningen Airport Eelde i Nederländerna och den nya linjen kommer att trafikeras sex dagar i veckan morgon och kväll.

Fler nyheter om regional utveckling.

Vår vision

The Heart of Sweden

  • Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.
  • I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor.
  • I regionen blomstrar kultur, idrott och turism — det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.
  • Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar.
  • Vi är den öppna regionen — den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter.

Tillsammans är vi den pulserande regionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 oktober 2016

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Jessie Karlsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling