Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

”Byggsektorn behöver minst 10 000 nya medarbetare varje år”

2017-12-11
För dagens unga är ett jobb som känns meningsfullt och en bra chef viktigare än hög lön. Och den tekniska utvecklingen kommer att skapa nya yrken i byggbranschen. Det är några av framtidsspaningarna från Framtidens arbetsmarknad med tema ”Bygg är inte bara hammare” som arrangerades i Örebro den 6 december.

Europeiskt avtal undertecknat – stärker Örebroregionens industri

2017-12-04
För ett år sedan tog Region Örebro län beslut om att samverka med andra europeiska regioner för att stärka såväl Europas industri som EU:s konkurrenskraft i det så kallade Vanguardinitiativet. Irén Lejegren (S) har nu undertecknat avtalet.

Hallå där, Henrik!

2017-11-21
"Du är chef för Almis affärsrådgivare i Östergötland. Ni har deltagit i Energikontorets utbildning ”Energiklok affärsrådgivning”. Vad innebär det?" Läs Henrik Dahlströms svar i intervjun.

Vikten av att bli sedd, hörd och bekräftad

2017-10-16
Personer som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser att få ett bra liv. Forskning visar att risken är större för dem att drabbas av arbetslöshet, utanförskap, försämrad hälsa och psykisk ohälsa. Därför utvecklar projektet #jagmed metoder för att få fler unga att avsluta och lyckas med sina gymnasiestudier.

Fler nyheter om regional utveckling

Vår vision

The Heart of Sweden

  • Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.
  • I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor.
  • I regionen blomstrar kultur, idrott och turism — det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.
  • Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar.
  • Vi är den öppna regionen — den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter.

Tillsammans är vi den pulserande regionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 december 2017

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Andrea Gillgren

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling