Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

Nya Sidenvägen

2018-07-13
One Belt, One Road (OBOR) lanserades av Kina 2013. Målet är ny infrastruktur som ska knyta samman Kina och Europa. Den 21 augusti ordnar Region Örebro län tillsammans med aktörer i projektet Tentacle en konferens på temat.

Sommarhälsning och nyhetsbrev i juli  

2018-07-05
Med detta nyhetsbrev vill vi önska dig en riktigt god sommar. Vi satsar på länets unga och är laddade för turismsäsongen. Du får även läsa om handlingsplaner och beslut i våra nämnder.

Läget i Örebro län på väg mot en attraktiv och pulserande region för alla

2018-07-04
Nu finns en nulägesbeskrivning - en nollmätning - av samtliga indikatorer i RUS. Den kommer att vara bas för kommande uppföljningar.

Livsmedelskedjan blir starkare

2018-06-14
Idag antog nämnden för regional tillväxt den strategiska handlingsplanen för länets livsmedelskedja som tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Ingmar Ångman blir chef för Område välfärd och folkhälsa

2018-05-22
Den 20 augusti börjar Ingmar Ångman som områdeschef på Välfärd och folkhälsa. Efter 29 år med olika roller inom socialtjänsten i Degerfors kommun kliver han in i en ny roll. Först väntar en sommar...
 

Fler nyheter om regional utveckling

Vår vision

Örebroregionen - Sveriges hjärta
En attraktiv och pulserande region för alla


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 juli 2018

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Sofia Kjörk

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling