Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

Måndag - sista dag att lämna remissvar på utvecklingsstrategin

2017-05-12
Den regionala utvecklingsstrategin är på remiss till den 15 maj. Passa på att lämna din organisations synpunkter. Även privatpersoner kan svara på remissen.

Morgondagens arbetsmarknad kräver matchning

2017-05-11
Vad hjälper exempelvis en pilot när det man behöver ha är en svetsare? Nej det bästa är naturligtvis om de arbetssökande matchar de, lediga jobben. Något som kräver ett samspel bland annat mellan skolor, myndigheter och arbetsgivare.

Fartylld dag i Brunnsparken för länets vårdelever

2017-05-10
Kan man tävla i vård- och omsorg? Länets vårdelever bjöds den 26 april på en rivig inspirationsdag i Brunnsparken. De fick möta viktiga regionala arbetsgivare som Region Örebro län och 2016 års mästare i vård- och omsorg, Fanny Saxberg. 

Energiting i Eskilstuna med fokus på energi och affärer

2017-05-08
Den 27 april samlades företag med intresse för energieffektivisering till Energitinget i Munktellstaden i Eskilstuna. De fick lyssna på föreläsare som talade om modet att misslyckas och att ta socialt och miljömässigt ansvar

Stor och stark klarar konkurrensen i globaliseringens tidevarv

2017-05-04
Örebroregionen måste ha infrastruktur för att blir ”STOR” och kompetensförsörjning för att bli ”STARK” i den globala konkurrensen, det var Dan Hjalmarssons budskap på Fredagsakademin den 28 april.

 

Fler nyheter om regional utveckling.

Vår vision

The Heart of Sweden

  • Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.
  • I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor.
  • I regionen blomstrar kultur, idrott och turism — det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.
  • Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar.
  • Vi är den öppna regionen — den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter.

Tillsammans är vi den pulserande regionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 maj 2017

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Sofia Kjörk

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling