Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utveckling

Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som vill vara med och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn.

Information från landstinget

Nyheter

Fler turistar i Örebro län

2017-07-05
Turismen ökar i Sverige och i Örebroregionen. Förra året omsatte turismen i Sverige nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000 personer. Det är främst de utländska turisterna som ökar.

Jämställdheten i fokus i vår

2017-06-01
Dialoger kring jämställdhet i olika forum är viktigt. Man kan se det som aktiviteter som fungerar som påminnelser – nödvändiga påminnelser för att inte glömma vikten av att sträva mot jämställdhet på arbetsplatsen, i samhället eller i livet som sådant.

Måndag - sista dag att lämna remissvar på utvecklingsstrategin

2017-05-12
Den regionala utvecklingsstrategin är på remiss till den 15 maj. Passa på att lämna din organisations synpunkter. Även privatpersoner kan svara på remissen.

Morgondagens arbetsmarknad kräver matchning

2017-05-11
Vad hjälper exempelvis en pilot när det man behöver ha är en svetsare? Nej det bästa är naturligtvis om de arbetssökande matchar de, lediga jobben. Något som kräver ett samspel bland annat mellan skolor, myndigheter och arbetsgivare.

Fartylld dag i Brunnsparken för länets vårdelever

2017-05-10
Kan man tävla i vård- och omsorg? Länets vårdelever bjöds den 26 april på en rivig inspirationsdag i Brunnsparken. De fick möta viktiga regionala arbetsgivare som Region Örebro län och 2016 års mästare i vård- och omsorg, Fanny Saxberg. 

 

Fler nyheter om regional utveckling.

Vår vision

The Heart of Sweden

  • Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.
  • I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor.
  • I regionen blomstrar kultur, idrott och turism — det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.
  • Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar.
  • Vi är den öppna regionen — den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter.

Tillsammans är vi den pulserande regionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 juli 2017

Innehållsansvarig: Peter Ranki

Publicerad av Jessie Karlsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalutveckling